Trắc nghiệm Toán 11 Bài 2. Ý nghĩa của đạo hàm có đáp án (Mới nhất)

Trắc nghiệm Toán 11 bài 2. Ý nghĩa của đạo hàm có đáp án (Mới nhất)

  • 120 lần thử

  • 3 câu hỏi

  • 45 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

Một chuyển động tuyến tính được xác định bởi phương trình (s = {t^3} – 3{t^2} + 5t + 2)Ở trong [t] tính bằng giây và [s]tính bằng mét. Gia tốc chuyển động khi [t = 3] hiện tại:

Xem câu trả lời

Hướng dẫn giải:

CÂU TRẢ LỜI ĐƠN GIẢN

Ta có gia tốc tức thời của chuyển động lúc này [t] bằng với đạo hàm cấp hai của phương trình chuyển động tại thời điểm [t].

(begin{array}{l}s’ = {left( {{t^3} – 3{t^2} + 5t + 2} right)^prime } = 3{t^2} – 6t + 5\s” = 6t – 6 Rightarrow s”left( 3 right) = 12end{array})


Câu 2:

chuyển khoản chuyển động tuyến tính được xác định bởi phương trình (s = {t^3} – 3{t^2} – 9t + 2) ((t) trong vài giây; (S) tính bằng mét). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem câu trả lời

Hướng dẫn giải:

đáp án C

Ta có gia tốc tức thời của chuyển động lúc này [t] bằng với đạo hàm cấp hai của phương trình chuyển động tại thời điểm [t].

(begin{array}{l}s’ = {left( {{t^3} – 3{t^2} + 5t + 2} right)^prime } = 3{t^2} – 6t + 5\s” = 6t – 6 Rightarrow s”left( 3 right) = 12end{array})


Câu 3:

chuyển khoản chuyển động tuyến tính được xác định bởi phương trình (s = {t^3} – 3{t^2}) ([t] trong vài giây; [s]tính bằng mét). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem câu trả lời

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

(s’ = 3{t^2} – 6t Rightarrow s” = 6t – 6)

(s”left( 4 right) = 18)


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ


Có thể bạn quan tâm


Các kỳ thi nóng trong chương