Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 41. Khả năng xảy ra của một sự kiện có đáp án

CD Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 41. Khả năng xảy ra của biến cố có đáp án

  • 97 lần thử

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

ĐÃ BẮT ĐẦU

danh sách các câu hỏi

Câu hỏi 1:

Trong hộp có 1 quả bóng màu xanh, 1 quả bóng này, 1 quả bóng màu vàng. Có một số cách để lấy quả bóng ra khỏi hộp:

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Nếu bạn lấy ngẫu nhiên một quả bóng ra khỏi hộp, các tùy chọn là:

– Nhận 1 quả cầu xanh

– Nhận 1 quả bóng màu đỏ

– Nhận 1 quả cầu vàng

Vì vậy, có 3 tùy chọn có thể


Câu 2:

Tùy chọn nào sau đây là có thể? không có thể với một lần tung xúc xắc

Điều không thể khi tung xúc xắc một lần (Hình 1)

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: NHẬN

Xác suất cho một lần tung xúc xắc là:

– Một mặt chấm xuất hiện

– Mặt hai chấm xuất hiện

– Xuất hiện mặt 3 chấm

– Xuất hiện mặt 4 chấm

– Xuất hiện mặt 5 chấm

– Xuất hiện mặt 6 chấm

Vì xúc xắc không có mặt 7 điểm nên không có khả năng xuất hiện mặt 7 điểm


Câu 3:

Cho một đồng xu có hai mặt “CÓ” và “KHÔNG”.

Cho một đồng xu có hai mặt

Nếu bạn tung đồng xu và quan sát mặt trên của đồng xu, điều gì có thể xảy ra:

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

– Nếu bạn tung đồng xu và quan sát mặt trên của đồng xu thì có 2 lựa chọn:

+ Đầu đồng xu có chữ “YES”

+ Đầu đồng xu là chữ “KHÔNG”


Câu 4:

Giang có 3 cây bút chì, 1 thước kẻ và 1 bút mực. Giang nhắm mắt chọn 2 trong 3 món trên. Trong những tuyên bố sau đây? không chính xác

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

Vì Giang chỉ có 1 chiếc bút mực nên Giang không thể lấy 2 chiếc bút cùng lúc.

Do đó, tuyên bố “Giang có thể lấy hai cây bút và mực” là một tuyên bố sai.


Câu 5:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm.

Cô giáo có ba hộp quà màu xanh, đỏ và vàng. Khi một học sinh nhắm mắt chọn hộp quà:

Học sinh ………… đã chọn hộp quà màu đỏ

Xem câu trả lời

Câu trả lời đúng là a

Nếu nhắm mắt chọn một trong ba hộp quà, bạn có ba lựa chọn:

– Học sinh chọn hộp quà màu xanh

– Học sinh chọn hộp quà màu đỏ

– Học sinh chọn hộp quà màu vàng

Vì vậy các bạn học sinh có lẽ Chọn hộp quà màu đỏ


Câu 6:

Đức quay bánh xe trong hình bên dưới cho đến khi bánh xe dừng lại, kim có thể chỉ vào màu gì?

Anh Đức quay bánh xe ở hình dưới cho đến khi bánh xe dừng lại, kim có thể chỉ vào (ảnh 1)

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Có 3 lựa chọn

– Kim chỉ vào vòng tròn màu xanh

– Kim chỉ vào vòng tròn màu đỏ

Kim chỉ vào vòng tròn màu vàng

Vậy cả 3 đáp án trên đều đúng.


Câu 7:

Cho các số 3, 4, 6, 8. Có bao nhiêu cách chọn một trong 4 số trên

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là: DỄ

Có 4 cách chọn 1 trong 4 số trên

– Quay số 3

– Quay số 4

– Quay số 6

– Quay số 8


Câu 8:

Một nhóm bạn gồm Hoa, Hồng, Huệ, Hương. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 1 người làm trưởng nhóm.

Giáo viên “không” có thể chọn ai?

Xem câu trả lời

Đáp án đúng là:

– Các khả năng là:

+ Cô giáo chọn Hoa

+ Cô giáo chọn Hồng

+ Cô giáo chọn bạn Huế

+ Cô giáo chọn Hương

– Vì bạn Đào không thuộc nhóm trên nên giáo viên không thể chọn bạn Đào làm trưởng nhóm


Bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ


Có thể bạn quan tâm


Các kỳ thi nóng trong chương