Viết đơn xin phép nghỉ học văn 3

Đề bài: Dựa vào mẫu được cung cấp, hãy viết một lá đơn xin thôi việc.

Phân công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Go Steam ngày 17 tháng 1 năm 2014

NỘP ĐƠN XIN GIẤY PHÉP RỜI KHỎI HỌC

Viết đơn xin phép nghỉ học văn 3

Đắt tiền: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A trường Tiểu học Ngô Gia Tự.

Tôi tên là Hoàng Kiều Loan

Học sinh lớp: 3A, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự

Tôi làm đơn này để xin phép các bạn được nghỉ học vào Thứ 4, ngày 18 tháng 1 năm 2014.

Lý do bỏ học: bệnh đường ruột.

Sau khi khỏi bệnh, em hứa sẽ chép bài và học thật kỹ.

Ý kiến ​​của gia đình học sinh

Chữ ký sinh viên)

Loan Hoàng Kiều

Xem thêm: Suy nghĩ về giáo viên lớp của tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *