Vở bài tập SGK Toán 1 trang 156

Vở bài tập SGK Toán 1 trang 156

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

47 + 22 40 + 22 12 + 4

51 + 35 80 + 9 8 + 31

Bài 2: Tính nhẩm:

30 + 6 = 60 + 9 = 52 + 6 = 82 + 3 =

40 + 5 = 70 + 2 = 6 + 52 = 3 + 82 =

Bài 3: Lớp em có 21 nữ và 14 nam. Có bao nhiêu bạn trong lớp của bạn?

Sự hòa tan:

Bài 1:

47 + 22 = 69 40 + 22 = 62 12 + 4 = 16

51 + 35 – 86 80 + 9 = 89 8 + 31 = 39

Bài 2:

30 + 6 = 36 60 + 9 = 69 52 + 6 = 58 82 + 3 = 85

Xem thêm: Giải Toán 4 Ứng dụng Tỷ lệ Bản đồ

40 + 5 = 45 70 + 2 = 72 6 + 52 = 58 3 + 82 = 85

Bài 3:

Số bạn học của em là:

21 + 14 = 35 (bạn)

Trả lời: 35 bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *