Vở bài tập Toán lớp 4 trang 137

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 137

Bài 1 (trang 137 SGK Toán 4): Tính và rút gọn:

SGK toán lớp 4 trang 137 - Vở bài tập toán lớp 4 trang 137

Câu trả lời:

Vở bài tập toán lớp 4 trang 137 Tập 1 - Giải bài tập toán lớp 4 trang 137

Bài 2 (trang 137 SGK Toán 4): Tính trên mỗi mẫu:

Vở bài tập toán lớp 4 trang 137 Tập 2 - Giải bài tập toán lớp 4 trang 137

Câu trả lời:

SGK toán lớp 4 trang 137 sgk toán lớp 4 tập 3 trang 137

Bài 3 (trang 137 SGK Toán 4): Được tính theo hai cách:

SGK toán lớp 4 trang 137 sgk toán 4 - Giải bài tập toán lớp 4 trang 137

Câu trả lời:

SGK toán lớp 4 trang 137 sgk toán 5 - Giải bài tập toán lớp 4 trang 137

Bài 4 (trang 137 SGK Toán 4):

Sgk toán lớp 4 trang 137 sgk toán 6 - sgk toán lớp 4 trang 137

Câu trả lời:

Sgk toán lớp 4 trang 137 sgk toán 7 - giải bài tập toán lớp 4 trang 137

Xem thêm: Giải toán lớp 4 Vẽ hai đường thẳng song song

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *