Vở bài tập Toán lớp 4 trang 89

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 89

Bài 1 (trang 89 SGK Toán 4): Tính rồi tính:

SGK toán lớp 4 trang 89 - Vở bài tập toán lớp 4 trang 89

Câu trả lời:

SGK toán lớp 4 trang 89 1 - Giải bài tập toán lớp 4 trang 89

Bài 2 (trang 89 SGK Toán 4): Người ta chia đều 18 kg muối thành 240 gói. Mỗi gói chứa bao nhiêu gam muối?

Câu trả lời:

18kg = 18000g

Số gam muối trong mỗi gói là:

18000: 240 = 75 (g)

Đáp số: 75 g muối

Bài 3 (trang 89 SGK Toán 4): Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích là 7140 (m.).2), chiều dài 105m.

a) Tìm chiều rộng của sân bóng;

b) Tính chu vi sân bóng.

Câu trả lời:

a) Chiều rộng của sân bóng đá là:

7140: 105 = 68 (m)

b) Chu vi của sân bóng là:

(105 + 68) × 2 = 346 (m)

Đáp số: a) Chiều rộng: 68 m

b) Chu vi: 346 m

Xem thêm: Giải toán lớp 4 Đề-xi-mét vuông trang 64 sgk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *