Vở bài tập Toán lớp 5 trang 112

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 112

Bài 1 (trang 112 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính chu vi và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m 5cm

Câu trả lời:

Đơn vị chuyển đổi: 2m 5cm = 2,05m

Khu vực xung quanh là:

(2,05 x 2,05) x4 = 16,81 (m.)2)

Tổng diện tích là:

(2,05 x 2,05) x 6 = 25215 (m2)

Đáp số: 16,81m2 và 25,215m2

Bài 2 (trang 112 SGK Toán 5) Luyện tập: Những miếng bìa cứng nào sau đây có thể ghép lại thành một hình lập phương?

Câu trả lời:

Cách 1: Học sinh vẽ hình ra giấy, sau đó gấp lại và trả lời

Phương pháp 2: Suy luận:

-Tất nhiên không thể gấp hình 1 thành hình lập phương được.

– Với hình 2, khi gấp hàng dưới gồm 4 hình vuông thành 4 mặt xung quanh thì 2 hình vuông trên sẽ chồng lên nhau, không tạo thành mặt đáy trên và mặt đáy dưới. Hình 2 do đó cũng bị bác bỏ.

– Hình 3 và 4 đều có thể gấp thành hình lập phương được vì khi gấp tập hợp 4 hình vuông ở giữa thành 4 mặt xung quanh thì 2 hình vuông trên và dưới sẽ tạo thành 2 mặt đáy trên và dưới.

Mỗi miếng bìa cứng trong Hình 3 và Hình 4 có thể được gấp lại thành một hình lập phương.

Nói nhiều hơn:

a) Mỗi ​​miếng bìa cứng (6 hình vuông bằng nhau) gồm 4 hình vuông ở giữa, 1 hình vuông ở trên và 1 hình vuông ở dưới cùng có thể được gấp lại thành một hình lập phương.

Xem thêm: Giải vở bài tập toán lớp 5 trang 137

Ví dụ, các miếng bìa cứng sau đây có thể được gấp lại thành một khối lập phương:

b) Bất kỳ miếng bìa cứng nào được tạo thành từ 6 hình vuông bằng nhau nhưng không có hình dạng nêu ở (a) thì không thể gấp lại thành hình lập phương.

Bài 3 (trang 112 SGK Toán 5) Luyện tập: Mục nhập D đúng, mục nhập S không chính xác:

a) Diện tích xung quanh hình lập phương A gấp đôi diện tích xung quanh hình lập phương B

b) Diện tích xung quanh hình lập phương A gấp bốn lần diện tích xung quanh hình lập phương B

c) Tổng diện tích hình lập phương A gấp đôi diện tích hình lập phương B

d) Tổng diện tích hình lập phương A gấp bốn lần diện tích hình lập phương B

Câu trả lời:

Nghĩ:

Diện tích một mặt của hình lập phương A là:

10 x 10 = 100 (cm2)

Diện tích thiết diện của hình lập phương B là:

5 x 5 = 25 (cm2)

Số lần diện tích của hình lập phương A bằng diện tích của hình lập phương B là:

100: 25 = 4 (lần)

Vì diện tích xung quanh (toàn phần) của hình A gấp 4 lần diện tích xung quanh (tổng) của hình B.

Sự kết luận:

(a) và (c) sai

(b) và (d) đúng